Innvendige arbeider-montering av kjøkken.

Montering av kjøkken, med stor kjøkkenøy.