Inngangsparti.

Oppføring av lite inngangsparti med redskapsbod.

Liggende panel på vegg.

Rupanel, papp, sløyfer, lekter og takstein på tak.