Mindre ombygging.

Eksisterende stuevindu ble revet ut, lysåpning utvidet og balkongdør ble satt inn.