Ny terrasse og etablering av takutstikk på enebolig.

Oppføring av takutstikk over gavelvegg  på hus som opprinnelig var oppført uten. (se bilde med blå parasoll)

Utskifting av takrenner på hele huset.

Eksisterende terrasser revet før oppføring av to nye utvidede terrasser.